Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funfuszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa

P.P.H. PERRY Sp. z o.o.
Zakład Pracy Chronionej

informuje, że 02 czerwca 2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskie.

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Podniesienie konkurencyjności firmy Perry
w efekcie wdrożenia specjalistycznej maszyny do rozdmuchu butelek

 

W ramach niniejszego projektu firma Perry przewiduje zakup innowacyjnej maszyny do rozdmuchu butelek z lżejszych niż obecnie stosowanych preform.

Nowa technologia pozwala na produkowanie butelek o kształtach, które dotychczas pozostawały wyłącznie w projektach grafików i były nieosiągalne dla producentów butelek. Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwolą firmie zwiększyć wydajność linii produkcyjnej o 40%, wprowadzić do oferty nowe konkurencyjne produkty, a tym samym zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Sprawne funkcjonowanie maszyny wiąże się z koniecznością zakupu wysoko-wydajniej sprężarki powietrza, wykorzystywanej do rozdmuchu butelek.

W oparciu o pozyskane parametry technologiczne firma będzie mogła nawiązać współprace z klientami zagranicznymi m.in. z Niemiec.

Suma realizowanej inwestycji projektu zakłada zakup maszyn o łącznej wartości: 1.338.000,00zł

W związku z powyższym projektem przyznano naszej firmie 40,00% kosztów kwalifikowanych.

Maszyny będące przedmiotem projektu są w pełni kompatybilne z dotychczasowym parkiem maszynowym posiadanym przez firmy, co było kluczowe przy ich wyborze.